Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Bestyrelsesarbejde

Moderne kriseledelse skaber resultater

Kriseledelse er gået fra at være en enkeltstående disciplin til at være en del af ledelseshverdagen i danske virksomheder. Kriser er blevet til et evigt problem for ledelserne af de danske virksomheder og har måske altid været det. Hvis vi tænker tilbage er der...

Hvorfor have en bestyrelse?

Det er ikke nogen let opgave at lede og udvikle en virksomhed som direktør eller ejerleder. Det kræver både strategisk forståelse og handlekraft til at implementere strategien, og så skal man samtidig have fokus på den daglige drift. Det er netop i dette spænd, at en...

Del ansvaret med en værdiskabende bestyrelse

Der er ikke to virksomheder, der er ens, og derfor er der heller ikke to bestyrelser, som arbejder på samme måde. Bestyrelsens arbejde og rolle afhænger af, hvilken virksomhed, branche og størrelse der er tale om – men derudover så har bestyrelsens sammensætning og...

Innovation er en fast opgave for bestyrelsen

Innovation giver mulighed for at skabe en betydelig stærkere konkurrencemæssig fordel og er derfor et yderst vigtigt emne, der skal drøftes på alle niveauer i virksomheden og specielt på bestyrelsesniveau. Jeg har tidligere beskrevet, hvor vigtigt det er, at...

Pin It on Pinterest