Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

EU vil gerne have et mere bæredygtig samfund og sætter derfor ESG rapporteringskrav til store danske virksomheder fra 2024.

Fra 2024 skal de største danske virksomheder rapporterer på miljø-, sociale og ledelsespunkter (ESG).

Det nye EU rapporteringsdirektiv CSRD (corporate sustainability reporting directive) kræver fra regnskabsåret 2024 at de store virksomheder skal rapportere betydeligt mere omfangsrigt.

Fra regnskabsåret 2024 skal de store danske virksomheder til at rapportere på miljø, sociale og ledelsesmæssige punkter og de data der ligger bag på fuldstændig samme linje som de finansielle tal.

Dette betyder, at der skal indsamles en stor mængde data, som skal vurderes og struktureres på linje med de finansielle data.
Tallene skal til slut revideres af revisorerne for 2024 regnskabet.

Med CSRD øges dermed mængden af data, der skal indsamles og struktureres. Det betyder, at alle store virksomheder er ved at indsamle data, der skal vurderes og struktureres ift. hvor væsentlige de er for forretningen.

Dette gælder for hele værdikæden og dermed får det også konsekvenser for alle leverandører. Opgaven omkring dataindsamling bliver dermed en opgave for alle danske virksomheder – store som små.

Virksomheder ned til 250 ansatte bliver gradvist påvirket af lovgivningen, men da rapporteringskravene gælder hele værdikæden vil stort set alle virksomheder blive berørt (direkte eller indirekte), når de store virksomheder stiller krav til deres underleverandører.

De store virksomheder har været i gang med ESG-rapportering i lang tid og er ret gode til det. Men nu bliver de små og mellemstore virksomheder inddraget netop fordi kravene gælder hele værdikæden og fordi de store virksomheder har brug for data fra underleverandørerne.

Derfor er det vigtigt, at leverandørerne finder data frem til de store virksomheder, så de ikke kommer til at risikerer at de bliver valgt fra, hvis de ikke kan levere de nødvendige data.

Dette bliver en stor byrde for alle danske virksomheder, men også en stor mulighed, hvis det gribes korrekt an.

Leave this field blank

Pin It on Pinterest