Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

I sportens verden, hvor der ofte kræves en holdindsats, gælder det om at sætte det hold, der har de bedste forudsætninger for at få succes og løbe med sejren. De paralleller kan fint trækkes med ind i erhvervslivet, hvor det er bestyrelsens opgave at flytte virksomheden i retningen af succes.

I dag er bestyrelsen i mange virksomheder et stort aktiv, en sparringspartner og en vigtig ressource, som kan bistå med erfaring og indsigter – derfor er det vigtigt, at det er de helt rigtige folk, der sidder på bestyrelsesposterne.

Derfor er en god track record er afgørende

Det at have en bestyrelse og inddrage bestyrelsesmedlemmer i forretningen kan for mange virksomhedsejere være et stort skridt, fordi det er som at invitere nye medlemmer ind i familien. Men ikke desto mindre, så er det ikke nogen let opgave både at lede og udvikle en virksomhed – det kræver en klar strategi og et stort arbejde med at implementere den og samtidigt have fokus på den daglige drift. I dette spænd kan bestyrelsen fungere som en værdifuld ressource.

Vil du være sikker på, at din bestyrelse kan indfri de forventninger, du har til vækst, resultater og udvikling, så sørg for, at de folk de skal sidde på bestyrelsesposterne har en god track record. Sagt med andre ord; folk der har bevist, at de kan drive en virksomhed og de kan få den til at flytte dig i den rigtige retning.

Med en god track record kommer erfaring og indsigt, og den er i min verden afgørende for et succesfuldt bestyrelsesarbejde.

Sådan besætter du bestyrelsesposterne bedst muligt

For at bestyrelsen kan bidrage med mest muligt og tjene funktionen som et strategisk ledelsesorgan såvel som en tæt sparringspartner, så kræver det, at bestyrelsen sammensættes af de rigtige medlemmer. Kunsten er at kombinere de rette kompetencer, erfaring og viden, som kan udfordre den løbende drift og udvikle virksomheden i den rigtige retning.

I S196 har vi erfaring med at indgå i stærke og eksekverende bestyrelser – det gør vi med udgangspunkt i tre kerneområder: Erfaring – Viden – handlekraft.

  • Med erfaring kommer indsigt – de udfordringer som andre virksomheder har været igennem lærer vi af ved at trække på netop de erfaringer.
  • Med viden kommer forandringsparatheden, som er så vigtig i den verden, vi lever i, hvor beslutninger der gav mening i går, måske ikke gør det i dag.
  • Med handlekraft kommer resultaterne – mange kan udvikle en strategi, men få kan gennemføre den. Det kræver skarpe analyser, planlægning og handlekraft at implementere strategier.

Søger du sparring fra et erfarent bestyrelsesmedlem?

I mit samarbejde med virksomheder har jeg fokus på netop at indgå som en professionel sparringspartner og et aktivt medlem af bestyrelsen. Det kan jeg gøre med succes, fordi jeg er skarp på, hvordan min erfaring og kompetencer bedst muligt sættes i spil. Altid i samarbejde med de supplerende kompetencer, som de øvrige medlemmer af bestyrelsen og ejerkredsen kommer med.

Hvis du er ejer eller medejer af en virksomhed og har brug for hjælp til at vækste forretningen, gennemføre forandringsprocesser, optimere driften eller lægge en strategi for at nå det næste niveau, så er du meget velkommen til at tage fat i os hos S196.

 

Skal vi tage en snak?

Leave this field blank

Pin It on Pinterest