Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Store overraskelser vil fortsat komme i din virksomheds retning.

Der har været fart på de danske virksomheder i de seneste år. Samtidig har de hele tiden skullet være hurtige og tilpasse sig den ene overraskelse efter den anden. Covid-19, krigen i Ukraine, inflation og stigende renter – blot for at nævne nogle få.
Én ting er sikker: overraskelserne vil fortsætte med at dukke op, så det giver mening at anskue dem som et livsvilkår for de danske virksomheder.
Derfor er det måske værd at tænke lidt over, hvilke overraskelser, der kan ramme din virksomhed, så du mentalt er klar til at reagere hurtigt og tage de rette beslutninger.

Min dialog med virksomhedsledere i denne henseende har fokus på:

  1. AI og digital transformation.
  2. Bæredygtighed/ESG og sikring af de konkurrencemæssige fordele.
  3. Inflationens fortsatte negative påvirkning på forbruget og væksten.
  4. Geopolitiske spørgsmål ift. påvirkning af forsyningskæderne.
  5. Tiltrækning af dygtige mennesker.
  6. Implementering/eksekvering.
  7. Stærkt fokus på klimaforandringerne og nedbringelse af Co2.
  8. EU’s CSRD-regler.

Lige nu kan en drøftelse af ovenstående emner afdække dine mulige overraskelser, så du er mentalt klar til at handle.
Husk: en overraskelse er når en uventet eller pludseligt indtræffende begivenhed eller beslutning sker.

Hvis I har brug for hjælp til at tackle problemerne, er I velkomne til at kontakte mig.

Pin It on Pinterest