Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Det er ikke nogen let opgave at lede og udvikle en virksomhed som direktør eller ejerleder. Det kræver både strategisk forståelse og handlekraft til at implementere strategien, og så skal man samtidig have fokus på den daglige drift. Det er netop i dette spænd, at en professionel og aktiv bestyrelse kan fungere som en stor og hjælpende ressource.

Så er du i tvivl om, hvorfor og måske hvornår det er en god idé at have en bestyrelse – så vid, at hvis det gøres korrekt, så kan det betyde en mærkbar forbedring af virksomhedens vækst, udvikling og gode resultater på bundlinjen.

Med en aktiv bestyrelse, der engagerer sig i din virksomhed, vil du få en værdifuld sparringspartner, der både kan se forretningen i sin helhed og forstå driften fra dag til dag.

Bestyrelsen en vigtig med og -modspiller

I rollen som virksomhedsejer er du formentligt involveret i stort set alle aspekter af virksomheden, og det er netop derfor, det er guld værd at få hjælp og sparring fra erfarne erhvervsfolk, der kan se situationer og udfordringer fra nye vinkler. Det kan være alt fra nye tiltag i forretningsplanen, udfordringer i vækststrategien eller optimeringsmuligheder i produktionen.

Det er derfor, du skal se bestyrelsen som en vigtig og afgørende både medspiller og modspiller – en ressource der kan give konstruktiv kritik, støtte op om de gode og svære beslutninger, stille alle de store spørgsmål og bidrage med et syn ude fra.

I S196 oplever vi stor succes med netop at være meget engageret i bestyrelsesarbejdet i den enkelte virksomhed, fordi man med en tæt tilknytning til forretningen får lejlighed til at se og forstå, hvor både muligheder og udfordringer opstår. Det er en indsigt, der kan være svær at få, hvis man mødes i bestyrelsen blot 4 gange om året.

Det aktive bestyrelsesmedlem

Med 20 års erfaring som aktivt bestyrelsesmedlem har jeg haft størst succes med konstellationer, hvor bestyrelsen er hands-on på eksekveringen af de strategier og udviklingsplaner, der lægges i samarbejde virksomhedens direktion og ejerkreds.

Styrken i at etablere en bestyrelse, der har lyst til at engagere sig, ligger blandet i, at du kan drage fordel af alle de indsigter og erfaringer, som de forskellige bestyrelsesmedlemmer har og brænder for at bidrage med.

Derudover så er mange professionelle bestyrelsesmedlemmer vant til at se virksomheder ude fra i et holistisk perspektiv – og netop dét perspektiv kan være svært at se for dig, der også er ejer af virksomheden.

Det er klart, at hvis bestyrelsen virkelig skal skabe værdi og forløse virksomhedens fulde potentiale, så kræver det, at den består af medlemmer, der har kompetencerne, erfaringen og lysten til at gå ind arbejdet i samarbejde med ledelsen. Derfor anbefales det typisk, at virksomheden vælger at sammensætte en bestyrelse af overvejende eksterne medlemmer. Det er med til at sikre et objektivt perspektiv, der ikke er præget af daglig drift og medarbejderansvar.

Lad os hjælpe dig og din virksomhed

I S196 lever vi af at hjælpe virksomheder med at sætte handling bag de strategiske planer. Det gør vi ved at trække på erfaringen og den viden, der kommer fra at arbejde med virksomheder, der har stået med de samme udfordringer.

Enhver kan lægge en strategi eller planlægge en turn around – men det er straks sværere, når den skal implementeres.

 

Skal vi tage en snak?

Leave this field blank

Pin It on Pinterest