Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Der er ikke to virksomheder, der er ens, og derfor er der heller ikke to bestyrelser, som arbejder på samme måde. Bestyrelsens arbejde og rolle afhænger af, hvilken virksomhed, branche og størrelse der er tale om – men derudover så har bestyrelsens sammensætning og engagement også meget at sige.

Min erfaring siger mig, at hvis en bestyrelse skal bidrage med noget reel værdi, så kræver det, at virksomheden etablerer og tør dele ansvaret med en stærk og aktiv bestyrelse.

Professionel ledelse og tæt sparring, der hvor behovet er

Uanset bestyrelsens sammensætning og engagementsniveau, så er der nogle klare områder, der ligger på bestyrelsesbordet. Det er bestyrelsens opgave at varetage den overordnede strategiske ledelse af organisationen, og så er det desuden bestyrelsen, som laver retningslinjerne for direktionens arbejde.

Det, der adskiller bestyrelser fra hinanden, er måden, som gruppen går til arbejdet og inddrager virksomhedens ledelse og ejere i det.

I S196 er det vores klare anbefaling, at hvis du som ejer vil se vækst på toplinjen og solide resultater på bundlinjen, effektivisering og udvikling, så gælder det om at sætte de profiler sammen, som kan udfordre det eksisterende, se muligheder og helheder. Du vil samtidig opleve, at bestyrelsen vil være en stor ressource, som også kan hjælpe i det daglige, når tvister opstår.

Oplev forskellen med en managementbestyrelse

Hvis spørgsmålet ”hvad laver bestyrelsen egentlig?” skulle opstå, så bør svaret altid være, at den bidrager med indsigt, sparring, udstikker strategiske retninger og sikrer virksomhedens økonomiske sundhed – men der er delte meninger om, hvorvidt det kan klares på 4 årlige bestyrelsesmøder.

I S196 ser vi de bedste resultater, når bestyrelsesgruppen er en aktiv del af virksomhedens ejer- og ledelseskreds – en såkaldt managementbestyrelse – der har en tæt føling med virksomheden og kender den.

Hvis du vælger at bruge bestyrelsen som en udvidet del af ledelsen og få bestyrelsesmedlemmer involveret i den daglige drift, vil din virksomhed opleve en styrkelse, og bestyrelsen vil også være en hjælp i det daglige. Dette kræver naturligvis, at du får de erhvervsledere og profiler ind i bestyrelsen med supplerende kompetencer. Det kunne eksempelvis være inden for områder såsom digitalisering, innovation og internationalisering.

Derudover er det afgørende, at arbejdet bliver mere moderne og ikke kun består af de klassiske 4 årlige bestyrelsesmøder. Arbejdet skal tilrettelægges på en mere agil måde. Jeg har hjulpet mange virksomheder i forbindelse med denne samarbejdsmodel, som har vist sig ganske god for virksomhedens værdi og bundlinje.

Har din virksomhed brug for professionel sparring?

Som ejer eller medejer af en virksomhed kan at det være fornuftigt og i nogle tilfælde nødvendigt at invitere en udefrakommende sparringspartner ind, der kan bringe nye indsigter og perspektiver til bordet.

Jeg bruger min erfaring, viden og ikke mindst handlekraft i arbejdet for at skabe succesfulde forandringer i de virksomheder, jeg arbejder sammen med.

Lad os i S196 hjælpe dig med at tage de rette beslutninger indenfor strategi, drift og organisation.

 

Skal vi tage en snak?

Leave this field blank

Pin It on Pinterest