Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Hvad gør en bestyrelse god og værdifuld? 

Det spørgsmål er der ikke et endegyldigt svar på, men noget af det, jeg tager med mig ind i samarbejdet i bestyrelser er altid, at opgaverne skal løses, så de skaber mærkbare resultater og dermed værdi for virksomheden.

En god bestyrelse er derfor, i mine øjne, et aktiv, der tager del i arbejdet, engagerer sig og fungerer som en værdifuld sparringspartner, som både kan se forretningen i sin helhed og forstå driften fra dag til dag.

 

Bestyrelsens rolle i nedgangstider

I nedgangsperioder – som den vi er i nu – hvor samfundet er præget af høj inflation, manglende forbrugertillid og stigende energipriser er det vigtigt at bestyrelsen og ledelsen rykker tæt sammen. Men lige så vigtigt er det, at kommunikationen til den øvrige del af virksomheden er klar. 

En god bestyrelse vil prioritere at arbejde med strategien for, hvordan virksomheden kommer bedst gennem en krisetid, men også hvordan det håndteres internt blandt medarbejderne. Det stiller krav til både hvordan og hvor ofte bestyrelsen mødes. 

 

Lad os mødes – mere end 2-4 gange om året

Som bestyrelsesmedlem oplever jeg størst succes, når bestyrelsen er aktiv i mere end få bestyrelsesmøder årligt. Med hyppigere arbejdsmøder får bestyrelsen og dens medlemmer en tættere tilknytning til forretningen og får samtidig lejlighed til at se og forstå, hvor både muligheder og udfordringer opstår. 

Det er en indsigt, der kræver at hvert enkelt bestyrelsesmedlem deltager bidrager aktivt, deler erfaringer og indgår som sparringspartner. For få møder viser, at kontrolopgaverne vægtes højest i bestyrelsen på bekostning af de strategiske udfordringer.

 

10 trin, hvor en god bestyrelse vil skabe værdi

Den rette erfaringsudveksling i bestyrelsen vil sikre en bedre bundlinje – både på kort og langt sigt. Men på hvilke områder, kan bestyrelsen med fordel indgå?

Hvis din bestyrelse har fokus på nedenstående hovedområder, vil du og din virksomhed med overvejende sandsynlighed klare sig bedre end dine konkurrenter. 

  1. Bestyrelsen udfordrer og vejleder virksomheden til konstant bedre performance
  2. Bestyrelsen hjælper virksomheden til at undgå problemer ved at tage de rigtige beslutninger med den rigtige timing
  3. Bestyrelsen bruger kort men nødvendig tid på “compliance” og mere tid på udvikling og strategi
  4. Bestyrelsen giver sparring om effektiv drift
  5. Bestyrelsen har fokus på virksomhedens strategi og implementering af denne → en håndgribelig handlingsplan
  6. Bestyrelsen bygger og motiverer et stærkt lederteam
  7. Bestyrelsen måler performance og danner sammenhæng mellem målopfyldelse og belønning
  8. Bestyrelsen skaber en klar struktur i virksomheden med fuld indsigt i finanserne – der skal være styr på tallene 
  9. Bestyrelsen foretager løbende risikovurdering
  10. Bestyrelsen beskytter virksomheden og dens udvikling 

 

Har du brug for sparring?

Hvis du er leder, ejer eller medejer af en virksomhed og har brug for hjælp til at aktivere din bestyrelse og sætte fokus på de opgaver, der rent faktisk vil skabe værdi, så er du velkommen til at kontakte mig.

 

Kontakt os ved at udfylde kontaktformularen

Leave this field blank

Pin It on Pinterest