Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Når I som virksomhed løber ind i en udfordring eller har et vækstmål for fremtiden, som I gerne vil lykkes med, så lægges der typisk en strategi for, hvordan det mål bliver indfriet. En strategi er med til at skabe retning, den giver overblik, og hvis det gøres rigtigt, så er den med til at drive virksomheden fremad. 

Når strategien er lagt, så kommer det tidspunkt, hvor den skal føres ud i livet og implementeres i virksomheden. Måske kender du det følgende scenarie?

Du har lagt an til en ny strategi og vil gerne implementere den i virksomheden. Du stiller dig op på en ølkasse og fortæller om den nye plan. Det kan være, at du har verdens bedste medarbejdere, og at de straks gør, hvad du siger – men det kan også være, at du vil opleve det modsatte. 

Det at implementere en strategi er sjældent noget, man gør over natten. 

 

Inddrag medarbejderne i strategiudviklingen

Det er de færreste, der sætter pris på at få et nyt direktiv eller en ordre trukket ned over hovedet – og netop derfor er direktiver ikke særligt effektive, når det gælder om at sikre vedvarende adfærdsændringer i din virksomhed. 

Som mennesker vil vi gerne føle kontrol over vores egne valg, og det stemmer på ingen måde overens med scenariet på ølkassen, hvor du præsenterer den nye plan, som alle i virksomheden nu skal følge.

Når medarbejderne gerne vil tage deres egne valgt og grundlæggende ikke bryder sig om, at andre tager valgene for dem, så kan du roligt forvente modstand mod den nye plan – og dermed bliver implementeringen langt fra succesfuld. 

Derfor gælder det om at inddrage medarbejderne i processen langt tidligere, så de får et ejerskab over ændringerne, er motiveret til at følge dem og endda tager den nye adfærd med rundt i organisationen som ambassadører. 

Udvikling af strategi i virksomheder har uden tvivl de bedste betingelser, hvis medarbejderne er en del af arbejdet. 

 

Lad medarbejderne overtale sig selv

Der er mange muligheder og fremgangsmåder, når det kommer til at føre strategier ud i livet og ind i virksomheden. Vi skal naturligvis prøve på at overtale medarbejderne, men vi kan også prøve at få medarbejderne til at overtale sig selv.

Det kan vi gøre på følgende måde:

 • Understreg nuværende problemer og misforhold i strategien.
  Du kan øge medarbejdernes frihedsfølelse ved at spørge dem, om hvad de ville gøre i den konkrete situation og fremlægge information omkring de givne valg. Du kan spørge dem, om de vil ændre adfærd og hjælpe med at andre også gør det, for at I sammen kan drive organisationen til et bedre sted. 

 

 • Stil personerne ét spørgsmål.
  Er det fornuftigt, at vi fortsætter den nuværende strategi, når strategien ikke virker? Ved at få deres holdning frem i lyset og italesat, er der mulighed for en god dialog og dermed et valg ved accept for den enkelte medarbejder. Et spørgsmål ændrer rollen for medarbejderen. I stedet for at tænke, at de er imod, kommer deres bekymring ud og medarbejderen føler sig hørt og respekteret. Dette vil øge sandsynligheden for en positiv adfærdsændring.

 

 • Juster dine forventninger. 
  I stedet for at spørge efter en stor adfærdsændring, så spørg efter lidt. Medarbejderne vil indgå i en positiv proces og overraske dig positivt, hvis du sætter forventningerne til omfanget ned. Du kan altid spørge efter mere og sætte forventningerne op med tiden. 

 

 • Individuelle samtaler.
  Der er ikke to medarbejdere, der er ens, og derfor vil deres oplevelse af situationen eller behovet i virksomheden også være forskelligt. Derfor kan det være en fordel at tale individuelt med virksomhedens medarbejdere for at få situationen og udviklingen af strategien belyst fra forskellige perspektiver. Er organisationen stor, så kan du vælge nøglepersoner, som repræsenterer en generel holdning i afdelingen. 

 

 • Individuel opfølgning.
  Ved at følge op med medarbejderne individuelt får du et værdifuldt indblik i, hvordan strategien opleves ude i afdelingerne – og dermed kan I tage udfordringer og negativitet i opløbet. Det gælder om at præge til en positiv adfærdsændring, og det kræver, at medarbejderne både får og tager ejerskab over strategien og implementeringen af den. 

 

Søger du en sparringspartner?

Hvis man vil i mål med at skabe langsigtede, sunde resultater, så kræver det, at der bliver sat handling bag de strategiske planer – og det kan i mange virksomheder være en udfordring, når den travle hverdag ruller. Lyder det bekendt?

I S196 arbejder vi med at agere sparringspartner og advisor for virksomheder, der netop har brug for et par frisk øjne og en klar handlingsplan for både udviklingen og implementeringen af den nye strategi. 

Skal vi samarbejde, så kontakt os her.

 

Kontakt os ved at udfylde kontaktformularen

Leave this field blank

Pin It on Pinterest