Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Udviklingen inden for big data, cloud computing og sociale medier giver muligheder for af effektivisere driften og nye perspektiver på markedsføring. Således er digitalisering blevet en helt afgørende og kritisk succesfaktor, der skal have en fast plads på dagsordenen på såvel direktionsgangen som i bestyrelseslokalet.

Digitaliseringen og investering deri er et stærkt middel til at skabe en konkurrencemæssig fordel og skal dermed have fokus i organisationen.

Digitalisering på dagsordenen
Vores erfaring viser, at det er få virksomheder der har nok fokus på dette område. Derfor kan man med fordel have dette punkt med på bestyrelsesmødernes agenda hver gang, hvorved der sikres en saglig analyse af virksomhedernes muligheder for at skabe en konkurrencemæssig fordel igennem investeringer eller blot sikre fokus på dette vitale emne.

Nye digitale bestyrelsesmedlemmer
Trenden i Danmark lige nu er, at de større virksomheder sætter fokus på digitalisering ved at søge bestyrelsesmedlemmer med en stærk IT-erfaring. Formålet er at sikre et højt vidensniveau og strategisk retning for virksomheden indenfor digitaliseringen. Den samme mulighed kan du, som ejer af en mindre eller mellemstor virksomheder, med fordel benytte dig af.

S196 har igennem mange år haft fokus på dette og har hjulpet med at flere danske virksomheder bliver styrket på dette område.

 

Skal vi tage en snak?

Leave this field blank

Pin It on Pinterest