Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

For mange virksomheder vil der være behov for at gennemføre forandringer som følge af Corona-krisen.  Kunders adfærd og efterspørgsel ændrer sig i flere brancher og fokus på digitalisering er blevet endnu mere aktuelt. Det er derfor vigtigt med gode medarbejdere, der evner og har lyst til forandring.

Vores verden ændrer sig hastigt, og med en aktuel Corona-krise er usikkerheden om fremtiden blevet større. Det stiller krav om stor forandringsevne og omstillingsparathed i virksomhederne.

Ved manglende forandringsevne risikerer du, at din virksomhed taber momentum overfor kunder og konkurrenter. Til gengæld har du en unik mulighed for at styrke din forretning og få et forspring i markedet, når du lykkes med at få hele organisationen med på at arbejde med forandringer.

Sæt spot på den interne eksekvering

Det er vigtigt, at ledelsen erkender, at den største faktor for manglende resultater er styring af den interne eksekvering og ikke kun den eksterne eksekvering.

Den eksterne eksekvering, f.eks. i form af omkostningsreduktion og forhandling af bedre betingelser ved leverandørerne og andre eksterne partnere, bliver markant bedre, hvis den interne eksekvering er på plads. Den interne eksekvering er alle de handlinger og tiltag, som du gennemfører indenfor virksomhedens fire vægge. Jo mere individuelle handlinger bliver, desto mere effektivt er de.  En virksomhed med medarbejdere, der har energi og vedholdenhed til at skabe forandringer – skaber bare bedre resultater.

Mange undersøgelser viser, at kun én ud af fem forandringsprocesser lykkes. Det er dog min erfaring, at det kun er ca. én ud af 10 virksomheder, der får mere end forventet ud af en transitionsproces, f.eks. ved implementering af en ny strategi.

Mobilisér medarbejderne og sikr deres vedholdenhed, så de ikke giver op

Der kan i en forandringsproces hurtigt dannes en opfattelse af, at vi blot skal være bedre end i gamle dage og ikke nå de nye mål – en sådan holdning skabes lynhurtigt i en virksomhed, hvis der ikke tages hånd om den interne eksekveringsrisiko.

Dette kræver – dybest set – at du som virksomhedsleder ser dig selv i en evig forandringsproces, og at du skal have denne forandringsproces kørende i virksomheden for at skabe succes.

Overvej at gøre følgende:

  1. Del din forandringsproces op i eksterne- og interne eksekveringshandlinger
  2. Erkend, at de interne eksekveringshandlinger er vigtigere end de eksterne eksekveringshandlinger for succes
  3. Din forandringsproces skal indeholde et punkt om sikring af medarbejdernes energi og vedholdenhed
  4. Forbered et “energiprogram” til at sikre høj medarbejderenergi og vedholdenhed på individniveau
  5. Forandringsprocessen samt medarbejdernes energiniveau og vedholdende skal være et fast punkt på alle møder – også bestyrelsesmøderne

 

Skal vi tage en snak?

Leave this field blank

Pin It on Pinterest