Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Er inflation en udfordring for dig?
Her er en overordnet to do-liste

Den stigende inflation er en stor og meget aktuel udfordring for mange virksomheder i Danmark. Inflationen skal opfattes som en krise og derfor er det vigtigt, at hele virksomheden har fokus på udfordringen, da det kan være ødelæggende for virksomhedens bundlinje, hvis der ikke handles. Det er i alle lag – lige fra bestyrelsesniveau til frontpersonale, som kun ved fælles hjælp og indsats kan komme igennem krisen. 

Lad os dykke ned i, hvad du og din virksomhed kan stille op og gøre af tiltag, når inflationen raser. Jeg har her samlet fem håndgribelige trin, som du kan tage med ind i håndteringen af din virksomhed. 

Trin 1: Intelligente prisstigninger

Hvis din virksomhed er ramt af stigende priser fra dine leverandører, så skal dine priser alt andet end lige også stige, men svaret er ikke bare faste prisstigninger over hele linjen, men intelligente prisstigninger. 

Start med at analysere alle kundeaftaler – i alt lige fra servicegrader til tilfredshedsmål – det vil sige en vurdering af den værdi, som virksomheden skaber for kunden, og hvad det er værd for kunden. 

Stil spørgsmål såsom, hvor længe siden er det, de sidst har fået en prisstigning? Og hvor stærk er kunderelationen? Vigtige spørgsmål kunne også være – hvor tjener vi penge og hvor tjener vi ikke penge?

Er prisen det vigtigste parameter i relationen til kunden, eller er der andre tungtvejende parametre og har sælgerne samme opfattelse? Det er vigtigt at komme ud i alle leddene, så I får det bedste udgangspunkt for at justere på prisen.

Slutresultatet er en samlet vurdering af partnerskabet med kunden – og det er det partnerskab, der skal være med til at afgøre, hvor du kan lave de mest skræddersyede og intelligente prisstigninger. 

Trin 2: Beregning og implementering af reel prisstigning

Når du ved, hvor prisstigningerne skal foretages. så er det vigtigt at få lavet en beregning på, hvad den reelle stigning skal være og hvad den teoretisk bygger på. Herunder, hvad den nødvendige prisstigning skal være, for at du får dækket dine omkostninger og bibeholde den samme dækningsgrad pr. segment og pr. kunde. 

I implementeringen af prisstigningerne skal du have fat i de gængse projektstyringsredskaber og samtidig holde godt fast i de gode kunderelationer. Husk, at du typisk kun får omkring 40 – 70% af din prisstigning igennem hos kunderne.  

Trin 3: Lønninger og omkostninger

Det er vigtigt at få styr på lønningerne og på de generelle omkostninger ved medarbejderne. Her er det vigtigt at holde sig for øje, at det skal gøres intelligent – og derfor skal det ikke være en fast regulering af alle medarbejdere. Det er vigtigt, at det undersøges både hvem og hvad, der giver mest værdi for virksomheden. 

Trin 4: Forsyningssikkerhed

Sørg for at sikre dine forsyningskæder ved at understrege det lange samarbejde og styrke relationerne med leverandører og distributionskanaler. Igen er moralen, at der ikke er to samarbejder der er ens, og derfor skal de heller ikke behandles ens. Vurdér derfor hvilke leverandører, der er vitale for din profit, og hvilke der ikke er. 

Tving dig selv til at finde alternative forsyningskæder, så du ikke er så sårbar. Slutteligt så er det også vigtigt at have for øje, at leverandøren ikke udnytter den høje inflation til urimelige prisstigninger. Der skal være balance i tingene – også selvom vi betegner udfordringerne som en krise.   

Trin 5: Analyse af data og kriseberedskab

Inden I går i gang med at handle på nogle af tiltagene, så det afgørende at I har samlet den fornødne data ind og har analyseret på det. Og hvis ikke, så skal der indledende bruges kræfter og investeres i dette. 

I kriselignende tilstande er det vigtigt, at der er et kriseberedskab klar. Det betyder også, at hele virksomheden skal inddrages, for netop at gøre den så tydelig som muligt. En krise kommer typisk snigende, og derfor er det vigtigt, at det bliver taget alvorligt fra begyndelsen og bliver kommunikeret til alle led og lag. 

Kom gennem krisen med en erfaren sparringspartner

I min verden kommer man bedst ud på den anden side af en krise ved at arbejde sig igennem den. Uanset om planerne er langsigtede eller kun på den korte bane, så er det afgørende, at der handles på dem. I mange virksomheder kan det være en udfordring i sig selv at finde ud af, hvilke tiltag der er de rette og få dem implementeret i virksomheden. Lyder det bekendt?

 

I S196 arbejder jeg med at lægge strategier og sætte handling bag ordene. Hvis I har brug for hjælp til at takle prisstigninger både over for egne kunder og fra leverandører eller til at sætte et kriseberedskab op, så kan jeg med garanti give jer værdifuld sparring. 

Kontakt mig her og lad os tage en snak om situationen.

 

Kontakt mig ved at udfylde kontaktformularen

Leave this field blank

Pin It on Pinterest