Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Kompleksiteten i en god dansk virksomhed stiger ofte i takt med, at virksomheden udvikler sig. Men øget kompleksitet er ikke lig med øget værdi til evig tid.

Kompleksitet bliver på et tidspunkt for meget, og langsomt men sikkert begynder ineffektiviteten at trække værdiskabelsen ned.

Der vil altid være en vis mængde kompleksitet når vi stræber efter at skabe skabe optimal værdi i en virksomhed f.eks for at kunne producere en vare eller serviceydelse og derefter at sælge produktet til kunden. Med andre ord er en virksomhed en kompleks størrelse – og det kræver en bevidst ledelse for at sikre, at kompleksiteten ikke stille og roligt ikke gør virksomheden ineffektiv.

Kompleksitet avler kompleksitet

Ofte vil komplekse systemer betyde at vi sætter yderligere tiltag i søen, eksempelvis for at kontrollere systermerne, men betyder desværre at virksomheden bliver endnu mere kompleks.

Forenkling er vejen frem

Ledelsen kan derfor i stedet analysere den nuværende kompleksitet med henblik på at forenkle virksomheden. Eksempler på forskellige områder, hvor kompleksiteten kan forringe værdiskabelsen.

  1. Virksomheden har for mange produkter, der sælger lidt.

  2. Virksomheden har for mange kunder, der køber en mindre mængde.

  3. Virksomhedens beslutningsproces tager lang tid og der bliver afholdt mange interne møder.

  4. Når virksomheden bruger mere tid på koordinering end implementering.

  5. Når virksomheden ikke har en klar målstyring og opbygget målepunkter.

I en række cases har S196 hjulpet gode danske ledelser med at øge værdiskabelse ved at nedbringe kompleksiteten og dermed øge effektiviteten i danske virksomheder. Og resultaterne er ikke udeblevet.

 

Skal vi tage en snak?

Leave this field blank

Pin It on Pinterest