Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Mange virksomheder er i et meget vanskeligt dilemma netop nu. Mange oplever at efterspørgslen er faldende samtidigt med at omkostninger er stigende, hvilket er en giftig cocktail for virksomheden.

Hvad skal man gøre i dette tilfælde? Skal priserne bare sættes op eller skal man bare vente og acceptere en lavere dækningsgrad i en periode?

Lad os dykke ned i, hvad du og din virksomhed kan stille op og gøre af tiltag. Jeg har her samlet 6 håndgribelige trin.

Trin 1: Effektiviseringer.

Sæt gang i en tung effektiviseringsplan.

Trin 2: Omkostninger

Få styr på lønningerne og på de generelle omkostninger ved medarbejderne. Her er det vigtigt at holde sig for øje, at det skal gøres intelligent – og derfor skal det ikke være en fast regulering af alle medarbejdere. Det er vigtigt, at det undersøges både hvem og hvad, der giver mest værdi for virksomheden.

Trin 3: Intelligente prisstigninger

Hvis din virksomhed er ramt af stigende priser fra dine leverandører, så skal dine priser alt andet end lige også stige, men svaret er ikke bare faste prisstigninger over hele linjen, men intelligente prisstigninger.

Start med at analysere alle kundeaftaler – i alt lige fra servicegrader til tilfredshedsmål – det vil sige en vurdering af den værdi, som virksomheden skaber for kunden, og hvad det er værd for kunden.

Stil spørgsmål såsom, hvor længe siden er det, de sidst har fået en prisstigning? Og hvor stærk er kunderelationen? Vigtige spørgsmål kunne også være – hvor tjener vi penge og hvor tjener vi ikke penge?

Er prisen det vigtigste parameter i relationen til kunden, eller er der andre tungtvejende parametre? Det er vigtigt at komme ud i alle leddene, så I får det bedste udgangspunkt for at justere på prisen.

Slutresultatet er en samlet vurdering af partnerskabet med kunden – og det er det partnerskab, der skal være med til at afgøre, hvor du kan lave de mest skræddersyede og intelligente prisstigninger.

Trin 4: Beregning og implementering af reel prisstigning

Når du ved, hvor prisstigningerne skal foretages, så er det vigtigt at få lavet en beregning på, hvad den reelle stigning skal være. Herunder, hvad den nødvendige prisstigning skal være, for at du får dækket dine omkostninger og bibeholde den samme dækningsgrad pr. segment og pr. kunde.

Trin 5: Forsyningssikkerhed

Sørg for at sikre dine forsyningskæder ved at understrege det lange samarbejde og styrke relationerne med leverandører og distributionskanaler.

Vurdér hvilke leverandører, der er vitale for din profit, og hvilke der ikke er.

Tving dig selv til at finde alternative forsyningskæder, så du ikke er så sårbar.

Trin 6: Analyse af data og kriseberedskab

Inden I går i gang med at handle på nogle af tiltagene, så det afgørende at I har samlet den fornødne data ind og har analyseret på det.

Hvis I har brug for hjælp til at tackle problemerne, er I velkomne til at kontakte mig.

Leave this field blank

Pin It on Pinterest