Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Virksomhedens likviditet er vigtigere end nogensinde før. Finanskrisen har sat sine tydelige spor hos bankerne, og lånevilligheden til danske virksomheder er reduceret. Men som virksomhedsejer eller direktør kan du selv gøre noget for at forbedre likviditeten.

 Kapitalfondene har altid været gode til det, og nu er tiden kommet til at virksomheden forbedrer deres cash flow.
Jeg har talt med mange virksomheder som inden for de seneste måneders tid har oplevet at få sat deres renter i bankerne markant op. Mange virksomheder har endda fået fordoblet deres bidragssatser. Derfor er fokus på cash flow også blevet dobbelt så vigtigt.

Hent inspiration fra kapitalfondene
Min anbefaling er: Tag det gode fra kapitalfondenes arbejdsmetoder. Kapitalfondene er gode til at optimere deres cash flow til udbytte. Det handler om at optimere cash flow’et i første omgang til at sikre likviditeten og dernæst til konsolidering og investering i virksomheden.

Efter at have arbejdet for en stor amerikansk kapitalfond, kan jeg fortælle, at cash flow er det første som bliver drøftet ved månedsrapporteringen og cash flow er dermed hjertet for de handlinger og initiativer, der sættes i gang.

Sådan sætter du fokus på cash flow
Start med at foretage en udførlig gennemgang af kreditorer og debitorer og øvrige aktiviteter, som kan forbedre likviditeten. Er debitorernes betalingsfrister for lange. Kan de forkortes? Og udnyttes kreditorernes betalingsfrister fuldt ud?

Kig på lageret. Det er vigtigt, at der er en effektiv produktlivscyklus. Salgsafdelingen skal prioritere salg lagervarer som belaster likviditeten og dermed undgå lagernedskrivninger. Jeg har i den forbindelse haft stor gavn, af dedikere enkelte sælgere til at sætte et særligt fokus på at afsætte lagervarer.

Gør cash flow synligt
Jeg har haft succes med at inddrage cash flow’et på informationsmøder, personalemøder og samarbejdsmøder for derigennem at visualisere vigtigheden af dette parameter overfor medarbejdere og samarbejdspartnere.

Visulalisering skal ligeledes føre til en adfærd som forbedrer cashflowet. Et eksempel er at gøre cash flow til en vigtig del af medarbejdernes bonusstruktur.

Ud af likviditetsklemmen
Der er mange redskaber til at forbedre cash flow’et og dermed også virksomhedens likviditet. Ofte vil det at sætte fokus på problemstillingen alene gøre en forskel. Det er min klare overbevisning, at den rette indsats på at forbedre cash flow’et kan bringe mange virksomheder ud af deres ufrivillige likviditetsklemme.

Fordele ved at forbedre cash flowet

  • Bedre likviditet
  • Lavere omkostninger til driftskreditter
  • Bedre resultat på bundlinjen

Sådan forbedrer du cashflowet

  1. Gå kreditorer og debitorer igennem med en tættekam
  2. Nedbring lageret ved at inddrage salgsafdelingen i øget omsætning af lagervarer
  3. Visualisér cash flow’et over for virksomhedens medarbejdere
  4. Gør cash flow’et til en del af virksomhedens bonusstruktur

Læs mere om vores baggrund. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os for yderlige information

Pin It on Pinterest