Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

IOT, IFTTT og AI er alle forkortelser på digitale teknologier, som kan give store konkurrencemæssige fordele for din virksomhed i fremtiden. Men hvad betyder forkortelserne? Og hvad kan din virksomhed bruge teknologierne til? Læs med her.

IOT – Internet of things
IOT står Internet of Things, og det er kort sagt en teknologi som forbinder ting til internettet, dvs. et elektronisk netværk bestående af en trådløs sensor-løsning, en gateway, der opsamler data og sender det videre til en cloudløsning. Herefter kan en række applikationer benytte og analysere de opsamlede data.
Alt efter hvor du placerer den trådløse sensor kan du få værdifuld data, der kan hjælpe dig til f.eks. optimering af din drift, reducere dine omkostninger, optimere dit lager og udvikle mere kundeorienteret service.

En mere kontroversiel udvikling er, at mange får en chip installeret under huden. Se et eksempel fra Sverige her:
Valide undersøgelser viser, at der allerede næste år i 2020 er omkring 50 mia. enheder, der er forbundet, og at væksten vil øges med mere end 20% om året.

Så overvej om du kan udstyre din virksomheds produkter med en sensor, der kan give dig værdifuld viden og fremtidssikre din virksomhed.

IFTTT – IF This Then That
IFTTT er en forkortelse for IF This Then That og det er en løsning som helt konkret får en bestemt handling til at ske på baggrund af en anden.

Som et simpelt eksempel kan vi forestille os at din kaffemaskine på kontoret automatisk starter, når din bil kører ind på parkeringspladsen om morgenen. Eller du får en mail med “Husk regntøj”, når din vejrapp forudser regnvejr i morgen. Hvis du får en ny kunde i din webshop, så blinker lyset på kontoret tre gange..

Eller – og nu bliver det smart – hvis din IOT sensor fortæller dig, at dit produkt er gået i stykker, så får du automatisk en notifikation, og du ringer med det samme til kunden for at løse problemet. DET er god kundeservice.

AI – Artificial Intelligence
AI står for artificial intelligence – dvs. kunstig intelligens i maskiner – og er nok den mest abstrakte teknologi blandt de tre nævnte i artiklen her. Samtidig er det også den, der har det største potentiale til at skabe forandringer i fremtiden.

AI handler om at få maskiner til at forstå, tænke og handle som et menneske. Og potentialet er stort, fordi det bl.a. kan få maskiner til at lære af sine fejl og forbedre løsninger for os mennesker.

Forestil dig, at dit produkts IOT sensor automatisk sender data til dit produktionsanlæg, som løbende lærer og helt af sig selv forbedrer dit produkt. Det kommer vi til at se meget mere af i en ikke så nær fremtid.

Følg med i udviklingen og grib mulighederne
Vi kommer ikke til at se en komplet digital transformation af virksomheders forretningsmodel fra den ene dag til den anden. Men transformationen er allerede i gang, og tempoet øges fra dag til dag.

Overvej hele tiden hvordan du som virksomhedsleder kan bruge de nye digitale teknologier konstruktivt, og så vil du helt sikkert styrke din virksomheds konkurrenceevne i fremtiden.
 

Skal vi tage en snak?

Leave this field blank

Pin It on Pinterest