Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Covid19 har betydet smertelige menneskelige tab og udfordringer, men i et virksomhedsperspektiv har Covid19 også bragt nytænkning og forandringsvillighed med sig. Spørgsmålet er, hvordan du bringer disse positive elementer med ud på den anden side af krisen?  Svaret er “kort afstand fra ledelsen og til den gode idé” og “belønning af de medarbejdere som får forandringens vinde til at blæse”.

Krisen har vist, at når vi står overfor en kæmpe fælles udfordring, så rykker vi sammen i bussen og tænker ud af boksen. I min daglige dialog med virksomhedsejere og bestyrelsesmedlemmer, møder jeg næsten kun anerkendelse og beundring for medarbejderes evne til at tænke nyt og vilje til forandring under Covid19-krisen. Nu handler det om at gøre denne forandringvillighed permanent, så den også skaber værdi i fremtiden.

Det handler om ikke at lade din organisation og virksomhedskultur dræbe denne fantastiske arbejdsindsats og fleksibilitet. Medarbejdernes ekstraordinære arbejdsindsats bliver materialiseret, fordi hver enkelt har været nødt til at ændre sig og den måde de arbejder på. De bringer nye idéer til bordet og er klar på at hjælpe organisationenen igennem Covid19-krisen.

En usikker fremtid kalder på en forandringsparat virksomhed

Krisen er ikke ovre, og det bliver nok ikke den sidste krise for din virksomhed. Men hvis du kan tage denne individuelle forandringsvillighed og reel forandring med til nye kriser, er du som virksomhedsejer og leder langt bedre rustet til fremtiden.

Vi må indse, at vi går ind i en fremtid, hvor sigtbarheden er sløret, og vi ved ikke, hvor den næste krise lurer. Men én ting er sikkert – vi kommer til at få brug for forandringsvillighed, fleksibilitet og nytænkning fra medarbejderne.

Covid19-krisen har vist hvor imponerende hurtigt de fleste medarbejdere har udviklet nye idéer og fået dem implementeret. Dette tyder på, at medarbejderne har en ”grund-power” og en forandringsvillighed, som skal slippes løs i din virksomhed.

Beløn forandringer

Jeg har bl.a. oplevet, at en helt ny kundeapproach er blevet skabt på 24 timer, hvor det i ”pre-covid19-dagene” tog kvartaler.

Dette er et eksempel på, at du kan skabe en ” forandringsvillig” organisation på meget kort tid. Dette skal i min verden anerkendes med en vedvarende belønning, som tilgodeser ”forandringsvillighed” og dennes effektivitet. En individuel belønning til den enkelte medarbejder, der skaber forandring til det bedre.

Hvorfor ikke sætte et kriterie op for forandringsvillighed og konkret forandring for dine medarbejdere og belønne dem for at lykkes med den ønskede forandring. For når det kan lade sig gøre under en krise, kan det også lade sig gøre efter en krise.

Forkort afstanden fra ledelsen og til den gode idé

Sørg også for at opfordre til nytænkning og åbenhed. Ingen idéer er for dårlige til at blive hørt i ledelsen. Medarbejderene vil og kan arbejde hurtigere og tage fornuftige hurtige valg, vurdere risiko og lære af fejl, men det kræver, at de oplever fuld opbakning fra deres ledelse.

Covid19-krisen har vist os, at vi kan udrette fantastiske ting når det virkeligt brænder på. Og nu kommer det svære: At holde fast når krisen ligger bag os.

For at holde fast i nytænkning og reel forandring, kan du overveje følgende:

  1. Giv belønning for vedvarende forandringsvillighed
  2. Giv belønning for konkret forandring
  3. Forkort afstanden fra den gode idé og til ledelsen
  4. Sikr, at den individuelle adfærd bliver bakket op af ændret lederstil
  5. Ros rigtig adfærd
  6. Skab fællesskab ved at træne nytænkning, så individuelle adfærdsændring ikke bliver kvalt i hverdagen
  7. Sæt klare mål for hurtighed, forandringsvillighed og konkret forandring i virksomheden
  8. Sæt klare mål for hurtighed, forandringsvillighed og konkret forandring for den enkelte medarbejder

 

Skal vi tage en snak?

Leave this field blank

Pin It on Pinterest