Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

I tre aktuelle virksomhedscases som S196 virksomhedsrådgivning har været involveret i, er de markante økonomiske forbedringer skabt på baggrund af målrettet omkostningsreduktion, som samtidig har haft den betydelige sidegevinst, at kompleksitet er blevet fjernet fra virksomhederne.

Omkostningsreduktionen har bestået af en cost-base-reduktion, og – vigtigst af alt – en forenkling af kompleksiteten i alle hjørnerne af de tre virksomhedsorganisationer.

Omkostningsreduktionen har givet effektivitet, mens forenklingen af kompleksiteten – måske overraskende nok – har givet en øget omsætning og øget dækningsbidragsvækst i alle tre cases.

Dobbelt op på gevinsterne
Det er tankevækkende – at omkostningsreduktionerne – ikke bare giver en én til én forbedring, men faktisk en én til to forbedring af virksomheden. Én for selve omkostningsreduktionen og én for forenklingen af kompleksiteten.

Høj kompleksitet er et symptom på andre udfordringer
Høj kompleksitet i en virksomheds organisationsstruktur er med andre ord et symptom på et langt større problem end blot omkostningerne.

Det er omkostningsfuldt at være en kompleks virksomhedsorganisation er sund fornuft for alle virksomhedsledere, men at høj kompleksitet er omkostningsfuldt OG en direkte begrænsning for vækst bør få alle virksomhedsledere til at spørge sig, om de har en kompleks organisation?

Flere positive effekter kommer af forenkling
Når du sætter dig for at gøre din virksomhed mere enkel, har du som minimum mulighed for at opnå følgende fordele:

1. Omkostningsreduktion
2. Øget omsætning
3. Øget markedsandel
4. Reduktion af varesortiment

 

Skal vi tage en snak?

Leave this field blank

Pin It on Pinterest