Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

De fleste virksomheder har gennem årene udarbejdet nye flotte strategier. Men det er langt fra alle, der har haft held til at sætte handling bag ordene.

Mange penge er blevet spildt på strategiprojekter, der aldrig er blevet til noget. Løsningen er, at koncentrere sig om strategiimplementeringen.Rundt om på direktionsgangene bliver der holdt dundertaler om nye strategier, der skal bringe virksomheden ind i verdenseliten i netop deres branche. Men det er slet ikke altid, at de store visioner bliver efterfulgt af tilsvarende store succes’er.

 

Implementering er vigtigere end selve strategien
I en amerikansk undersøgelse nævnte hele 275 porteføljemanagere, at strategiimplementering var vigtigere end selve strategien. Samtidig vurderer hovedparten af dem, at mellem 70 og 90% af alle strategier, ikke giver det ønskede resultat. Årsagen er den, at en velgennemtænkt strategi ikke har værdi før den er implementeret. Ofte løber strategiprojekterne ud i sandet, fordi der ikke investeres tid og penge i implementeringsprocessen.

Problemet er, at direktørerne i mange virksomheder er ”entreprenører”. Særligt i de virksomheder hvor direktøren også ejer virksomheden. Entreprenøren er visionær og ofte dygtig til at nå ”her og nu”-mål, men strategiimplementering handler om proces, og her er der behov for en helt anden personprofil, nemlig ”Administratoren”.

Fra visionær kaffeklub til vækst

Administratoren er detaljeorienteret, holder sig til aftaler og har stor fokus på at gøre tingene rigtigt. Ved at sætte en ”administrator” i spidsen for implementering af strategien, er det slut med den visionære kaffeklub og tid til at sætte opgaven i system. Administratoren har fokus på processen og det øger sandsynligheden for, at implementeringen bliver succesfuld.

Hvis ledelsen ikke har en ”Administrator”, kan det være meget relevant at gøre brug af konsulenter, hvis eneste formål er at styre implementeringsprocessen.

Lav en plan og hold jer til den

En velgennemført strategiimplementering kræver en god plan. Lav en køreplan, hvor implementeringen deles op i mindre projekter. Nogle projekter er afhængige af hinanden, mens andre projekter kan køre sideløbende. Opstil klare mål for delprojekterne, så alle ved hvad der arbejdes hen imod. Det er vigtigt at nøglemedarbejderne inddrages i projekterne. Giv dem en aktiv rolle, så de ved, at de er en vigtig del af virksomhedens fremtid.

Slut alle delprojekter af med beslutningsmøder. Her skal ledelsen, administratoren og nøglemedarbejderne afgøre, om projektet er færdigt, og om det er tid til at gå videre til næste delprojekt.

Når alle delprojekter er afsluttet, er det tid til at runde strategiimplementeringen af. Saml delmål og sammenhold med selve strategiens egne mål. Nu er virksomheden klar til at føre den nye strategi ud i livet – på vejen mod vækst.

Sådan får du mest ud af en ny strategi

  • Fokusér på implementering af strategien
  • Afsæt tid og penge til implementering
  • Giv den rigtige profil ansvaret for implementering
  • Tilknyt evt. et konsulentbureau til at fokusere på implementering
  • Del implementeringen op i mindre projekter
  • Opstil klare mål for strategien og projekterne
  • Tilknyt nøglemedarbejdere i projekter

Pin It on Pinterest