Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Mange virksomheder kæmper i en skarp konkurrencesituation med både traditionelle konkurrenter og mere uforudsigelige start-ups. De sidste nyder godt af en flad målstyret organisation og dermed en hurtig beslutningsproces.

Den hurtige beslutningsproces giver en hurtigere målopfyldelse, og derfor er de traditionelle virksomheder under pres. Og det pres er stigende.

Kuren er enkel: bliv hurtigere på fødderne så tempoet i beslutningsprocesserne øges. Dette kan gøres ved at danne et fast track for vigtige beslutninger gennem skabelse af beslutningsdygtige teams eller ved simpel decentralisering, hvor nøglepersoner gives videst mulig beslutningskompetence.

Tidsforbruget fra problemidentifikation til beslutning i organisationen er af vital interesse; derfor skal der etableres en KPI for AGILITET understøttet af en højere fleksibilitet i organisationen for at komme ventetid til livs. Kræv klare svar på hvorfor vi venter. Udryd alle ligegyldige årsager og hav samtidig øje for hvilke dele af processen der er værd at vente på. Gør organisationen klar på at beslutninger også må og skal kunne tages hen over weekenden, i ferier og sent om aftenen, hvilket er naturligt for entreprenører og start-ups.

Det starter i toppen af bestyrelsen, hvor det ikke er nok at holde fire standardmøder om året og desuden afvente en endelig beslutning fra den samlede bestyrelse. Naturligvis skal et solidt beslutningsgrundlag udarbejdes som grundlag for de ekstraordinære bestyrelsesmøder – i gennemsnit vil en virksomhed kunne skære seks ugers reaktionstid ved dette, især hvis bestyrelsens medlemmer holdes orienterede om indholdet og tidslinjen undervejs.

Kvaliteten af beslutningsgrundlaget er afgørende. Hurtigt er ikke nok. Derfor er man nødt til at lave en styret proces, som sikrer at det fornødne beslutningsgrundlag er til stede. Opgaverne prioriteres klart i organisationen til fordel for de beslutninger, der SKAL træffes hurtigt. For ALLE medarbejdere i organisationen, så en forskellig indbyrdes prioritering ikke kommer i vejen for de nødvendige drøftelser og oplysninger. Vær opmærksom på at bonusmål hos ledere ikke implicit frembyder incitamenter til en anden prioritering.

Sådan får du hurtighed og agilitet ind i din organisation:

 • Find ud om din virksomhed er hurtig eller langsom i beslutningsprocessen.
 • Brug AI til basisopgaver og som inspiration til de komplekse dele.
 • Lav en klar vision, der tilsiger at vigtige og presserende problemer skal løses godt og hurtigt.
 • Vær ligeglad med problemer der ikke er vigtige og ikke presserende – undersøg hvor meget tid din virksomhed anvender på dette.
 • Mål din beslutningstid.
 • Evaluér og tilpas processen for hurtigere udarbejdelse af bedre beslutningsgrundlag.
 • Betragt en beslutningsproces som en kamp, hvor rigtige og hurtige beslutninger er altafgørende.
 • Opgaver der er vigtige og haster skal kunne accelereres i beslutningsprocessen.
 • Alle beslutninger er ikke lige vigtige – beslutninger der ikke er vigtige og ikke er presserende, skal elimineres.
 • Skab en entreprenørånd – ros hurtighed og klogskab.
 • S196 kan præsentere 10 cases for danske virksomheder, hvor hurtighed og agilitet har givet følgende resultater:

  • Bedre økonomiske resultater; gennemsnitligt 20%.
  • Øget medarbejdertilfredshed. Stiger sammen med resultaterne 10-20%.
  • Markant større chance for succes med strategiimplementeringen.
  • Større innovationshastighed mod markedet.

  I brancher med hård konkurrence bør beslutningsprocessen derfor være kort, klar og konsekvent.

Pin It on Pinterest