Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Optimering af bundlinjen kommer fra tre sider: En forbedring af omsætningen, en forbedring af de interne omkostninger og en forbedring af leverandøromkostningerne.

Sammen med din virksomhed afdækker vi mulighederne for en forbedret profit. Det sker ved hjælp af identifikation af virksomhedens key drivers i relation til bundlinjen.

Vi genererer nye ideer via brainstorming og benchmarking, som skal resultere i en bedre profit. Det være sig i form af reducering af omkostninger, nye måder at arbejde på samt forbedringer i forbindelse med prissætning og indkøb.

Gode råd i jagten på bedre bundlinje:

 • Praktiske eksempler viser, at over 50 % af leverandørerne vil acceptere ændringer, som forbedrer din situation
 • Praktiske eksempler viser, at en typisk virksomhed kan spare 10 %, uden at det kan mærkes på driften
 • Prissætningen skal beregnes og ændres, hver gang der sker en ændring i markedet
 • Intet må være helligt i forbindelse med en besparelse
 • Samarbejdet mellem salgsafdeling og indkøbsafdeling skal optimeres
 • Erfaringer viser, at produktudviklingsafdelingen ofte bliver mere kreativ ved at få tilført færre, men mere fokuserede midler

Optimering af balance

For at optimere balancen er det nødvendigt at lave en analyse af mulighederne for forbedring af working capital og cashflow.
Gode råd i jagten på en bedre balance:

 • Nedbring lagerværdien og lagertiden ved at ”flytte” lageromkostningerne til leverandøren
 • Salgsafdelingens estimat af salget skal være mere præcist. Dette resulterer i forbedret cash flow
 • Det er muligt at forhandle bedre betalingsbetingelser hos kreditorerne
 • Få balancemål ind i medarbejdernes bonusmål

Optimering af omsætning

Jagten på omsætning går via en analyse af, hvordan virksomhedens styrker er i forhold til konkurrenternes samt en analyse af aktivitetsniveauet i salgsafdelingen. Det sikrer, at såvel kunder som konkurrentsituation er indarbejdet i salgsstrategien

Udarbejdelse af en salgsstrategi inkluderer produkt management, salgsafdelingens effektivitet, prissætning og marketingspositionering. Det vigtigste er dog at sikre, at der bliver tjent penge på kunderne, og at ineffektiviteten i salgsafdelingen identificeres.

Dette vil blive indarbejdet i salgsstrategien og dermed sikre resultater på kort og lang sigt. Implementeringsplanerne udarbejdes som træningsprogrammer for hele salgsafdelingen samt individuel coaching for enkelte sælgere.

Gode råd i jagten på omsætning:

 • Salgsafdelingen skal involveres i arbejdet
 • Beregn profitten per kunde ved en allokering af omkostninger per kunde
 • Aktivitetsniveauet i salgsafdelingen skal øges
 • Individuel coaching og træning af sælgerne er nøglen til øget omsætning.

Pin It on Pinterest