Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Hvis du har været på restaurant og tjeneren lirer en hurtig præsentation af omkring, hvad der bliver serveret, kan du så huske halvdelen af, hvad tjeneren sagde? Nej, for det er de færreste, der kan det. 

Sådan er det også med præsentationen af en ny strategi. 

Medarbejderne kan formentligt ikke huske, hvad strategien indebærer efter den er italesat, og skal med garanti have den præsenteret mange gange, før den sidder fast og bliver efterlevet. 

Jeg plejer at sige, at en organisation som minimum skal have præsenteret en strategi 3 gange for ikke at glemme den.

 

Strategier skal: indkodes, opbevares og hentes frem

Tænk på glemselskurven. Det var den tyske filosof Ebbinghaus, der i slutningen af 1800-tallet var den første, der studerede hukommelsen, og den dag i dag bruges Ebbinghaus glemselskurve stadig, når vi skal forstå menneskets psyke og adfærd. 

Glemselskurven viser, at tillært viden huskes i kort tid for derefter at gå ned ad bakke i begyndelsen for derefter at flade helt ud. 

For at reducere virkningen af glemselskurven skal vi genopfriske og repetere informationen. 

Alt vi skal huske, skal igennem 3 trin: 

  1. Det skal indkodes. 
  2. Det skal opbevares. 
  3. Det skal hentes frem ved den rigtige anledning.

 

Hvorfor glemmer vi en ny strategi? 

Vi glemmer med andre ord, fordi vi aldrig har lært det ordentligt. Vi glemmer, fordi informationen ikke rigtigt bliver brugt. Vi glemmer, fordi opbevaringen svigter, og fordi nye oplevelser ofte minder en del om gamle. Når det sker, så blandes og svækkes de gamle minder, og derfor kan vi ikke hente informationen frem, når vi skal bruge den. 

Vi husker bedst de ting, der gør indtryk på os, som vi har talt om og reflekteret over. Det er samme tankegang, vi skal have med ind i implementeringen og udnyttelsen af den nye strategi i virksomheden. 

Hvis vi skal have medarbejderne til at huske en ny strategi eller en måde at gøre tingene på, kan vi gøre følgende:

 

  • Nævne budskabet mange gange
  • Budskabet skal have relevans og konsekvens
  • Skab en eksponeringsstrategi inden du går i gang
  • Refleksionsspørgsmål skal der være mulighed for
  • Individuel opfølgning med ros og ris

 

Fra sparring til strategi til handling

I arbejdet med at implementere og huske strategier i virksomheder er det min erfaring, at man kommer længst med dialog og sparring. Både internt i ledelses- og bestyrelsesgruppen med i særdeleshed også ud i virksomheden. 

Ved at inddrage medarbejderne i den strategiske handlingsplan, som lægges for organisationens fremtid, så vil medarbejderne være mere motiverede og positive over for netop at indkode, opbevare og ikke mindst hente frem ved den rigtige anledning. Det, uanset om strategien handler om optimering og effektivisering af interne processer eller anden form for udvikling. 

I S196 lever vi af at hjælpe virksomheder med at finde en retning, lægge strategi og mindst lige så vigtigt: sætte handling bag ordene og sikre, at den ikke går i glemmebogen.

Skal vi tage en snak, så er du mere end velkommen til at kontakte os her.

 

Skal vi tage en snak?

Leave this field blank

Pin It on Pinterest