Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Ofte står det ganske klart at du og din virksomhed er nødt til at ændre adfærd i forbindelse med implementering af en strategi. Sommetider står det mindre klart.

Hvis du kan svare ”Nej” eller ”måske” til flere nedenstående udsagn har du måske et problem med implementering af din virksomheds strategi.

  1. Ser du vedvarende eksekveringskløft/Gap mellem virksomhedens strategi og virksomhedens resultater?
  2. Har virksomheden en kultur med fokus på effektiv eksekvering?
  3. Har dine mellemledere fuld fokus på de vigtigste strategiske prioriteter?
  4. Anvender dine mellemledere den nødvendige tid på de vigtigste strategiske prioriteter?
  5. Har du de rigtige kapaciteter i din organisation for at sikre fremtidig succes?
  6. Er kompleksitet og omkostninger vokset i din nuværende forretningsmodel?
  7. Tager du beslutninger på baggrund af markedets krav eller bliver du bremset af organisationen?
  8. Kan du møde kundernes krav eller er der dele af virksomheden som ”bremser” processen?
  9. Kender front-line medarbejderne strategien og deres deraf følgende opgaver?
  10. Er din organisation klar til at udnytte din virksomheds største vækstpotentialer?

Hvis svaret på et eller flere af ovenstående spørgsmål giver dig bekymring vedrørende implementeringen af din strategi, kan det være tid til at sætte spot på at forbedre implementeringen af strategien eller ændre din forretningsplan.

Pin It on Pinterest