Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Vælg de fem vigtigste kampe i strategien og udpeg de rigtige nøglepersoner i virksomheden til at vinde dem. Det øger sandsynligheden for at opnå en succesfuld og fokuseret strategiimplementering.

Kært barn har mange navne. IMD i Schweiz kalder det ”must-win battles”, andre kalder det ”key succes factors”. Ligegyldig hvad du kalder det, så handler det om at udpege de kampe i strategien som bare skal vindes, og dernæst at finde de rigtige personer til at vinde kampene. Det øger sandsynligheden for at opnå succes med en fokuseret strategiimplementering.

Sæt klare mål for hver kamp
Inden du som leder udpeger de ansvarlige nøglepersoner til at vinde kampene, er det vigtigt at sætte klare mål og succeskriterier op. Det giver en fælles forståelse for opgavens omfang og giver nøglepersonerne klare rammer for opgavens udførelse.

Uddelegér beslutningskompetencer
At udarbejde og implementere en strategi er en ledelsesopgave, men det er vigtigt at udpege nøglepersoner i virksomheden, både på ledelsesniveau og medarbejderniveau, som hver i sær kan varetage ansvaret for strategiens kampe. Led efter nøglepersoner med de rette kompetencer og slagkraft. Det vigtigste er, at beslutningskompetencer følger med ansvaret for kampene.

På den måde bliver ansvaret kanaliseret derhen hvor kompetencerne er, og samtidig bliver strategien flyttet ud i virksomheden, hvor flere vil tage ejerskab for den. Ledelsesopgaven bliver således at være sparringspartner for nøglepersonerne.

Ekstern sparringspartner
Overvej at involvere en ekstern sparringspartner til strategiimplementeringen. Det giver en objektiv tilgang til de kampe som skal kæmpes, og samtidig får virksomheden en dedikeret person til opgaven, der kan fungere som bindeled mellem nøglepersonerne, ledelsen og strategiens mål.

Anbefalinger

  • Udpeg de 5 vigtigste kampe i strategien som bare skal vindes
  • Sæt klare mål og succeskriterier op for hver kamp
  • Udpeg én nøgleperson for hver kamp – hvis muligt, lad de ansvarlige arbejde 100% med opgaven
  • Sørg for, at nøglepersonerne har mandat til at træffe de nødvendige beslutninger inden for deres område
  • Overvej at ansætte en ekstern projektleder til daglig sparring med nøglepersonerne og ledelsen
  • Nedsæt en taskforce på bestyrelses-/ledelsesniveau til at sparre med nøglepersonerne
  • Følg kampene til dørs og anerkend succeserne

Pin It on Pinterest