Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

I lyset af Corona og nu krigen i Ukraine, mærker vi alle, at priserne stiger voldsomt på materialer og energi. Den højere kostpris udgør en stor trussel for din virksomheds bundlinje, men prisstigninger skal ikke bare gennemføres i blinde. Læs her hvilke overvejelser, der er nødvendige, for at lave intelligente prisstigninger.

Vær opmærksom på prisdisciplinen i din organisation, for erfaringer viser, at hvis du beder om en prisstigning på eksempelvis kr. 100, vil den endelige prisstigning ligge mellem kr. 40 og kr. 70. Dette skyldes manglede pris disciplin i din organisation og kan koste dig en stor den af din bundlinje.

Men hvordan skal vi som virksomhedsledere forholde os til disse prisstigninger. Nedenfor har jeg lavet syv anbefalinger:

 1. Prisstigningerne skal bringes videre – dette er vitalt for din bundlinje. Store prisstigninger skal bringes videre til kunderne.
 2. Prisstigningerne fra leverandøren skal naturligvis udfordres.
 3. Effektivisering i salgsafdelingen. Stram disciplinen i salgsafdelingen. En prisstigning skal bringes videre og du skal som mål have, at du som minimum ligger i den bedre ende og har bragt over 70 pct af din prisstigning hjem.
 4. Hvis du er bundet af kontrakter, er du nødt til at søge at ændre disse og gøre dem afhængige af prisstigninger i fremtiden.
 5. Analyser den nuværende rabatstruktur og dan kundelønsomhedsanalysen.
 6. Undersøg om din pris er korrekt i forhold til den nuværende konkurrencesituation.
  – Er der forskellige priser i forskellige kundesegmenter?
  – Er der forskellige priser på ens produkter?
  – Er de tidligere prisstigninger slået igennem?
 7. Implementeringsplans dannes bestående af følgende:
  – Motivation til personale som skal forhandle med kunderne og giv dem et klart mål for succes for implementeringen af prisstigningerne.
  – Generel plan skal dannes og specifikke planer skal dannes pr. kunde eller kundesegment.
  – Find data, der underbygger prisstigningen, hvilket letter argumentationen.
  – Definer rabatstruktur og de få undtagelser.
 

Skal vi tage en snak?

Leave this field blank

Pin It on Pinterest