Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Kravet om forandring stiger markant i disse år på grund af digitalisering, ændrede krav fra forbrugerne og en hastigt voksende bæredygtighedsbevægelse. Det er derfor vigtigt med gode medarbejdere, der evner og har lyst til forandring.

Vores verden ændrer sig hastigt, og det stiller krav om stor forandringsevne i virksomhederne. Ved manglende forandringsevne risikerer du, at din virksomhed taber momentum overfor kunder og konkurrenter og dermed begynder at skabe skuffende driftsresultater.

Sæt spot på den interne eksekvering
Det er i den forbindelse vigtigt, at ledelsen erkender, at den største faktor for manglende resultater er styring af den interne eksekvering og ikke kun den eksterne eksekvering.

Den eksterne eksekvering, f.eks. i form af omkostningsreduktion og forhandling af bedre betingelser ved leverandørerne og andre eksterne partnere, bliver bare bedre, hvis den interne eksekvering er på plads. En virksomhed med medarbejdere, der har energi og vedholdenhed til at skabe de gode resultater – skaber bare bedre resultater.

Mange undersøgelser viser, at det er omkring én ud af fem forandringsprocesser der lykkes. Det er dog min erfaring, at det kun er ca. én ud af 10 virksomheder, der får mere end forventet af en transitionsproces, f.eks. ved implementering af en ny strategi.

Mobilisér medarbejderne og sikr deres vedholdenhed, så de ikke giver op
Der kan hurtigt i en forandringsproces dannes en opfattelse af, at vi blot skal være bedre end i gamle dage og ikke nå de nye mål – En taberholdning skabes lynhurtigt i en virksomhed, hvis der ikke tages hånd om den interne eksekveringsrisiko.

Dette kræver – dybest set – at du som virksomhedsleder ser dig selv i en evig forandringsproces, og at du skal have denne forandringsproces kørende i virksomheden for at skabe succes.

Overvej at gøre følgende:

  1. Del din forandringsproces op i eksterne- og interne eksekveringshandlinger
  2. Erkend, at de interne eksekveringshandlinger er vigtigere end de eksterne eksekveringshandlinger for succes
  3. Din forandringsproces skal indeholde et punkt om sikring af medarbejdernes energi og vedholdenhed
  4. Der skal løbende være handlinger til sikring af høj medarbejderenergi og vedholdenhed på individniveau
  5. Et samlet ”energiprogram” skal dannes til mobilisering af nye kræfter og vedholdenhed
  6. Forandringsprocessen samt medarbejdernes energiniveau og vedholdende skal være et fast punkt på alle møder – også bestyrelsesmøderne

 

Skal vi tage en snak?

Leave this field blank

Pin It on Pinterest