Kan vi hjælpe med noget?

Vi garanterer bedre resultater.

Skriv til os, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Når man taler om at gennemføre en turnaround i en virksomhed, handler det oftest om økonomien. Det er virksomhedens dårlige økonomiske situation, der skal vendes. Men i rigtig mange virksomheder er det nødvendigt at sætte fokus på en helt anden faktor, inden man overhovedet kan se på økonomien, nemlig ledelsens og medarbejdernes adfærd.

I virkeligheden er det en relativt taknemmelig opgave at arbejde med virksomhedsturnarounds ud fra et økonomisk perspektiv. Man kan tage udgangspunkt i regnskaberne og driftsnøgletal og slå ned på uhensigtsmæssigheder i virksomhedens omkostnings- og indtjeningsstruktur. Det kræver selvfølgelig, at man har set sin andel af regnskaber gennem tiden, og at man bruger en rum tid på at få et indgående kendskab til de bagvedliggende økonomiske forhold. Det kan karakteriseres som almindeligt hårdt arbejde.

Der skal adfærdsændringer til
Der, hvor arbejdet med virksomhedsturnarounds for alvor står sin prøve, er, når det handler om at få virksomhedens ledelse og medarbejdere til at ændre adfærd, med henblik på at gennemføre de nødvendige økonomiske forbedringer.

Vanens magt
Vi er alle vanemennesker, nogle mere end andre, og derfor kræver det tilvænning at bryde vaner og ændre adfærd. Samtidig er det ofte meget vanskeligt for virksomhedens ledelse at indse, at måden man har ageret på indtil nu, har været forkert. Det er oftest en meget svær pille og sluge.

Derfor er det vigtigste, når man arbejder med turnaroundvirksomheder, at man forstår at adfærd står før bundlinje. Ikke højere men før. Overvej derfor følgende fem anbefalinger, inden du går i gang med en turnaround:

  1. Erkend, at adfærdsændringer er en forudsætning for, at en turnaround vil lykkes
  2. Acceptér, at det tager tid at få ledelse og medarbejdere til at ændre adfærd. Arbejd derfor med det fra dag 1.
  3. Synliggør virksomhedens brændende platform
  4. Tag konsekvensen, hvis der er enkelte i virksomheder, der nægter at ændre adfærd
  5. Sørg for, at den økonomiske plan er realistisk og inden for rammerne af, hvad virksomhedens ledelse og medarbejdere kan håndtere

Pin It on Pinterest